Opgaveformulier Marathon Kotten

De Kottense Koetsen Kearls nodigen je uit voor de Marathon Kotten, die op zondag 24 mei zal worden verreden in het Verinkbos. Bij afgelasting van de wedstrijd zult u tijdig bericht ontvangen en kunt u het inschrijfgeld retour ontvangen. Voor verkenning en briefing wordt u uitgenodigd om op zaterdag 23 mei om 14.00 uur in de tent op het terrein.

De prijsuitreiking vindt ’s avonds om 20.00 uur plaats.

  • Deelname aan de marathon staat open voor alle koetsiers.
  • Minimum leeftijd voor koetsiers van grote paarden: 16 jaar.
  • Iedere koetsier kan slechts eenmaal deelnemen.
  • Een paard/pony, die reeds aan de marathon dan wel de vaardigheid heeft deelgenomen, mag maximaal nog eenmaal ingezet worden bij enkel de vaardigheid.
  • Koetsiers van aanspanningen zullen worden ingedeeld in de naar het oordeel van de organisatie meest toepasselijke rubriek.
  • Inschrijfgelden bedragen per aanspanning: € 15,00 voor de gehele marathon en
  • € 5,00 voor enkel de vaardigheid.

Aanmelden

Inschrijfformulieren en inschrijfgeld dienen uiterlijk 9 mei 2020
ingeleverd te zijn bij: Jeanet Toebes, Bekeringweg 10 te Winterswijk-Kotten, aanmelden via gjtoebes2000@gmail.com of via onderstaand formulier. (In geval vanéén van de laatste twee opties, dan betalen voor aanvang van de verkenning en briefing.

NB: onderstaand opgaveformulier is een service van Menevenementen Winterswijk e.o. Ingevulde formulieren worden doorgemaild naar de betreffende organisatie .

Opgaveformulier

Naam, leeftijd en ras
NB: Hier kun je onder meer noteren dat je de aanspanning, het paard, de koets van een andere deelnemer gebruikt.
ik ga akkoord met de reglementen zoals deze door de organisatie worden vastgesteld.